Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας: Tenders

E-mail: ota@otenet.gr
Phone: +30 2310508800
Country: Greece
Town: Θεσσαλονίκη
Address: Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας
Φράγκων 6-8
Θεσσαλονίκη
546 26
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 26
Υπόψη: Μιχάλης Γεράνης
Τηλέφωνο: +30 2310508800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ota@otenet.gr
Φαξ: +30 2310508787
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.fodsakm.gr

Contracts: 15
tenders: 25
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 25