Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διοφαντός» (Ι.Τ.Υ.Ε.): Tenders

E-mail: sofos@cti.gr
Phone: +30 2610960300
Country: Greece
Town: Πάτρα
Address: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διοφαντός» (Ι.Τ.Υ.Ε.)
GR
Κτίριο «Δ. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών
Πάτρα
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Υπόψη: Δ. Σοφοτάσιου
Τηλέφωνο: +30 2610960300
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sofos@cti.gr
Φαξ: +30 2610960490
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.cti.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.cti.gr/tenders
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr

Contracts: 42
tenders: 13
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 13
07 dec

Number: 14266603

Country: Greece

Source: TED

11 oct

Number: 12763638

Country: Greece

Source: TED

01 sep

Number: 11986853

Country: Greece

Source: TED

29 jun

Number: 10761992

Country: Greece

Source: TED

28 jun

Number: 10729478

Country: Greece

Source: TED

24 may

Number: 9927679

Country: Greece

Source: TED

06 apr

Number: 8938678

Country: Greece

Source: TED

28 mar

Number: 8711679

Country: Greece

Source: TED

17 feb

Number: 7836888

Country: Greece

Source: TED

13 feb

Number: 7719699

Country: Greece

Source: TED