Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών: Tenders

E-mail: oikonomikontm2@astynomia.gr
Phone: +30 2106980994
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Υπουργείο Εσωτερικών, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Κλάδος Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής, Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών
Π. Κανελλοπούλου 4
Αθήνα
101 77
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 101 77
Τηλέφωνο: +30 2106980994
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomikontm2@astynomia.gr
Φαξ: +30 2106995669
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.astynomia.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.astynomia.gr

Contracts: 1
tenders: 12
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 12