Περιφέρεια Πελοποννήσου: Tenders

E-mail: dteperpel@yahoo.gr
Phone: +30 2710238559
Country: Greece
Town: Τρίπολη
Address: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Οπλαρχηγού Σεχιώτη 1
Τρίπολη
221 32
Greece
Σημείο(α) επαφής: 221 32
Υπόψη: Μιχαήλ Σμυρνιώτης, Αντώνιος Παπαδημητρίου
Τηλέφωνο: +30 2710238559
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dteperpel@yahoo.gr
Φαξ: +30 271026879
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://ppel.gov.gr

Contracts: 22
tenders: 10
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 10
17 jan

Number: 15153899

Country: Greece

Source: TED

04 dec

Number: 14209145

Country: Greece

Source: TED

19 sep

Number: 12308273

Country: Greece

Source: TED

15 sep

Number: 12247880

Country: Greece

Source: TED

29 aug

Number: 11900963

Country: Greece

Source: TED

17 may

Number: 9773222

Country: Greece

Source: TED

02 may

Number: 9500379

Country: Greece

Source: TED

22 jun

Number: 2704059

Country: Greece

Source: TED

12 apr

Number: 1308799

Country: Greece

Source: TED