Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου: Tenders

E-mail: deyagazi@otenet.gr
Phone: +30 2810824625
Country: Greece
Town: Γάζι Νομού Ηρακλείου
Address: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου
Ελευθέριου Βενιζέλου 115
Γάζι Νομού Ηρακλείου
714 14
Greece
Σημείο(α) επαφής: 714 14
Υπόψη: Γ. Κουγιουμουτζάκης — Π. Μπαρτσίδη
Τηλέφωνο: +30 2810824625
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: deyagazi@otenet.gr
Φαξ: +30 2810822964
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://gazi.gov.gr

Contracts: 4
tenders: 8
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 8
09 jun

Number: 42785594

Country: Greece

Source: TED