Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»: Tenders

E-mail: prommet@yahoo.gr
Phone: +30 2104520835
Country: Greece
Town: Πειραιάς
Address: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
Μπόταση 51
Πειραιάς
185 37
Greece
Σημείο(α) επαφής: 185 37
Υπόψη: Μελπομένη Τσιαλαφούτα
Τηλέφωνο: +30 2104520835
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prommet@yahoo.gr
Φαξ: +30 2104528948
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.metaxa-hospital.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.metaxa-hospital.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gr

Contracts: 5
tenders: 16
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 16
29 dec

Number: 14952623

Country: Greece

Source: TED

29 dec

Number: 14952597

Country: Greece

Source: TED