Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: Tenders

E-mail: kourou@tcpngi.gr
Phone: +30 2651360103
Country: Greece
Town: Ιωάννινα
Address: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου
Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης
Ιωάννινα
453 32
Greece
Σημείο(α) επαφής: 453 32
Υπόψη: Ελισάβετ Κουρού
Τηλέφωνο: +30 2651360103
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kourou@tcpngi.gr
Φαξ: +30 2651049772
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.promitheus.gov.gr
Γενική διεύθυνση: http://www.tcpngi.gr/
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.tcpngi.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Contracts: 14
tenders: 3
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 3