Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.: Tenders


E-mail: nikolpan@olig.gr
Phone: +30 2665099332
Country: Greece
Town: Ηγουμενίτσα
Address: Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.
Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός Τ2, Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας
Ηγουμενίτσα
461 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 461 00
Υπόψη: Παναγιώτης Νικολάου
Τηλέφωνο: +30 2665099332
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nikolpan@olig.gr
Φαξ: +30 2665099330
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr
Γενική διεύθυνση: www.olig.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr
Total: 2
12 aug

Number: 3671173

Country: Greece

Source: TED