Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής: Tenders


E-mail: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Phone: +30 2106988544
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
Π. Κανελλοπούλου 2
Αθήνα
101 77
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 101 77
Τηλέφωνο: +30 2106988544
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.karapanagiotou@asylo.gov.gr
Φαξ: +30 2106988586
Κωδικός NUTS: GR300
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://asylo.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://asylo.gov.gr
Total: 16
16 jan

Number: 15131983

Country: Greece

Source: TED

09 oct

Number: 12718281

Country: Greece

Source: TED

21 apr

Number: 9274670

Country: Greece

Source: TED