Δήμος Ρόδου: Tenders

E-mail: mkanakas@gmail.com
Phone: +30 2241077728
Country: Greece
Town: Ρόδος
Address: Δήμος Ρόδου
Πλατεία Ελευθερίας
Ρόδος
851 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 851 00
Υπόψη: Κανάκα Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: +30 2241077728
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com
Φαξ: +30 2241039780
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.rhodes.gr

Contracts: 22
tenders: 12
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 12
03 nov

Number: 13303121

Country: Greece

Source: TED

03 nov

Number: 13303110

Country: Greece

Source: TED

28 aug

Number: 11870541

Country: Greece

Source: TED

30 jun

Number: 10793212

Country: Greece

Source: TED

30 jun

Number: 10793211

Country: Greece

Source: TED

24 apr

Number: 9313490

Country: Greece

Source: TED

06 apr

Number: 8938720

Country: Greece

Source: TED

08 feb

Number: 7610477

Country: Greece

Source: TED

22 dec

Number: 6433443

Country: Greece

Source: TED

28 jul

Number: 3390601

Country: Greece

Source: TED