Δήμος Ρόδου: Tenders

E-mail: mkanakas@gmail.com
Phone: +30 2241077728
Country: Greece
Town: Ρόδος
Address: Δήμος Ρόδου
Πλατεία Ελευθερίας
Ρόδος
851 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 851 00
Υπόψη: Κανάκα Εμμανουήλ
Τηλέφωνο: +30 2241077728
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mkanakas@gmail.com
Φαξ: +30 2241039780
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.rhodes.gr

Contracts: 5
tenders: 3
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 3
28 jul

Number: 3390601

Country: Greece

Source: TED

14 feb

Number: 63061

Country: Greece

Source: TED