Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας: Tenders


E-mail: promithies@kavalahospital.gr
Phone: +30 2513501560
Country: Greece
Town: Καβάλα
Address: Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
Αγ. Σίλας
Καβάλα
655 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 655 00
Υπόψη: Στέλλα Καψάλη
Τηλέφωνο: +30 2513501560
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@kavalahospital.gr
Φαξ: +30 2513501653
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.kavalahospital.gr
Total: 5
29 jun

Number: 10762035

Country: Greece

Source: TED

19 jun

Number: 10507673

Country: Greece

Source: TED

23 dec

Number: 6476336

Country: Greece

Source: TED

30 sep

Number: 4591817

Country: Greece

Source: TED

14 feb

Number: 63026

Country: Greece

Source: TED