Δήμος Πολυγύρου: Tenders


E-mail: prom1@polygyros.gr
Phone: +30 2371350738
Country: Greece
Town: Πολύγυρος
Address: Δήμος Πολυγύρου
Πολυτεχνείου 50
Πολύγυρος
631 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 631 00
Υπόψη: Μαρινούδη Ιωάννη
Τηλέφωνο: +30 2371350738
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom1@polygyros.gr
Φαξ: +30 2371023391
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.polygyros.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.grPeriod: 21.09.2017-13.02.2017

Total: 4
21 sep

Number: 4378634

Country: Greece

Source: TED

31 may

Number: 2278458

Country: Greece

Source: TED

17 may

Number: 2001994

Country: Greece

Source: TED

14 feb

Number: 63024

Country: Greece

Source: TED