Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου: Tenders

E-mail: antiperiferiarxis@1723.syzefxis.gov.gr
Phone: +30 2695360336
Country: Greece
Town: Ζάκυνθος
Address: Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Διοικητήριο
Ζάκυνθος
291 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 291 00
Υπόψη: Μαργαρίτη Αγγελική
Τηλέφωνο: +30 2695360336
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antiperiferiarxis@1723.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2695049192
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pin.gov.gr

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search