Οργανισμός 5η Υ.Πε. Θεσσαλιας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας: Tenders

E-mail: tmpalatsouka@noskard.gr
Phone: +30 2441351147
Country: Greece
Town: Καρδίτσα
Address: Οργανισμός 5η Υ.Πε. Θεσσαλιας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Τέρμα Ταυρωπού
Καρδίτσα
431 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 431 00
Υπόψη: Μπαλατσούκα Πολυξένη
Τηλέφωνο: +30 2441351147
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmpalatsouka@noskard.gr
Φαξ: +30 2441026106
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://civil.dypethessaly.gr/hospitals/Lists/2014/ByOrg.aspx
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.healthcare.siemens.com/healthcare-company-profile/about

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search