Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά: Tenders

E-mail: syndesm1@otenet.gr
Phone: +30 2104015451
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά
Τ.Θ. 91299, Κερατσίνι
Αθήνα
187 02
Greece
Σημείο(α) επαφής: 187 02
Υπόψη: Γιώργου Κατσαντώνη (Γενικός Γραμματέας)
Τηλέφωνο: +30 2104015451
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: syndesm1@otenet.gr
Φαξ: +30 2104015452
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.pesydap.gr
Γενική διεύθυνση: www.pesydap.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.promitheus.gov.gr/
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.promitheus.gov.gr/

Contracts: 1
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
27 jan

Number: 7330238

Country: Greece

Source: TED

14 feb

Number: 62909

Country: Greece

Source: TED