Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Ημαθίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας: Tenders


E-mail: dtei@imathia.pkm.gov.gr
Phone: +30 2331353601-646
Country: Greece
Town: Βέροια
Address: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Ημαθίας, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας
Λεωφόρος Στρατού 72
Βέροια
591 31
Greece
Σημείο(α) επαφής: 591 31
Υπόψη: Φωτόπουλος Αλέξανδρος — Τεμιρτζόγλου Βασίλειος
Τηλέφωνο: +30 2331353601-646
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtei@imathia.pkm.gov.gr
Φαξ: +30 2331353630
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://imathia.pkm.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.gr
Total: 1