Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Προμηθειών: Tenders

E-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
Phone: +30 2321350357-436
Country: Greece
Town: Σέρρες
Address: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Οικονομικού, Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, Τμήμα Προμηθειών
Μεραρχίας 36
Σέρρες
621 10
Greece
Σημείο(α) επαφής: 621 10
Υπόψη: Κυριαζή Δημήτριου-Αγγελίδη Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: +30 2321350357-436
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aggelidis@serres.pkm.gov.gr
Φαξ: +30 2321350458
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pkm.gov.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Contracts: 12
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search