Δήμος Κεφαλονιάς: Tenders


E-mail: log.dim.kef@gmail.com
Phone: +30 2671360155
Country: Greece
Town: Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Address: Δήμος Κεφαλονιάς
Αργοστόλι Κεφαλονιάς
281 00
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 281 00
Τηλέφωνο: +30 2671360155
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: log.dim.kef@gmail.com
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kefallonia.gov.gr
Total: 1