Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.τ.Π. Α.Ε.): Tenders

E-mail: nkourt@ktpae.gr
Phone: +30 2131300700
Country: Greece
Town: Μοσχάτο
Address: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.τ.Π. Α.Ε.)
Χανδρή 3
Μοσχάτο
183 46
Greece
Σημείο(α) επαφής: 183 46
Υπόψη: Τομέα Προμηθειών και Συμβάσεων
Τηλέφωνο: +30 2131300700
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nkourt@ktpae.gr
Φαξ: +30 2131300800-1
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ktpae.gr

Contracts: 1
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
18 feb

Number: 15924514

Country: Greece

Source: TED

13 jun

Number: 10381080

Country: Greece

Source: TED

17 apr

Number: 9146522

Country: Greece

Source: TED