Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: Tenders


E-mail: dkanari@chaniahospital.gr
Phone: +30 2821022309
Country: Greece
Town: Χανιά
Address: Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
Ελευθερίου Βενιζέλου 28, Μουρνιές
Χανιά
731 00
Greece
Αρμόδιος για πληροφορίες: 731 00
Τηλέφωνο: +30 2821022309
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dkanari@chaniahospital.gr
Φαξ: +30 2821022329
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.chaniahospital.gr
Total: 6
06 nov

Number: 13313086

Country: Greece

Source: TED

06 oct

Number: 12687422

Country: Greece

Source: TED

11 jul

Number: 10942152

Country: Greece

Source: TED