Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.: Tenders

E-mail: filipp@ktyp.gr
Phone: +3 2105272620
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Φαβιέρου 30
Αθήνα
104 38
Greece
Σημείο(α) επαφής: 104 38
Υπόψη: Δ. Φιλιππάκος
Τηλέφωνο: +3 2105272620
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: filipp@ktyp.gr
Φαξ: +3 2105272553
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ktyp.gr

Contracts: 1
Sum: 420000
tenders: 4
Source: TED


Period: 31.08.2017-14.02.2017

Total: 4
31 aug

Number: 4014109

Country: Greece

Source: TED

01 jun

Number: 2305227

Country: Greece

Source: TED

01 jun

Number: 2305225

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97173

Country: Greece

Source: TED