Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.: Tenders

E-mail: filipp@ktyp.gr
Phone: +3 2105272620
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Φαβιέρου 30
Αθήνα
104 38
Greece
Σημείο(α) επαφής: 104 38
Υπόψη: Δ. Φιλιππάκος
Τηλέφωνο: +3 2105272620
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: filipp@ktyp.gr
Φαξ: +3 2105272553
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ktyp.gr

Contracts: 3
tenders: 15
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 15
27 nov

Number: 13934281

Country: Greece

Source: TED

27 nov

Number: 13934279

Country: Greece

Source: TED

07 nov

Number: 13344054

Country: Greece

Source: TED

26 oct

Number: 13117610

Country: Greece

Source: TED

05 sep

Number: 12044102

Country: Greece

Source: TED

04 sep

Number: 12019778

Country: Greece

Source: TED

30 aug

Number: 11927762

Country: Greece

Source: TED

31 jul

Number: 11322072

Country: Greece

Source: TED

08 jun

Number: 10319322

Country: Greece

Source: TED