Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.: Tenders

E-mail: filipp@ktyp.gr
Phone: +3 2105272620
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Φαβιέρου 30
Αθήνα
104 38
Greece
Σημείο(α) επαφής: 104 38
Υπόψη: Δ. Φιλιππάκος
Τηλέφωνο: +3 2105272620
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: filipp@ktyp.gr
Φαξ: +3 2105272553
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ktyp.gr

Contracts: 3
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 7
08 jun

Number: 10319322

Country: Greece

Source: TED

31 aug

Number: 4014109

Country: Greece

Source: TED

01 jun

Number: 2305227

Country: Greece

Source: TED

01 jun

Number: 2305225

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97173

Country: Greece

Source: TED