Δήμος Παιονίας: Tenders

E-mail: promithies@paionia.gov.gr
Phone: +30 2343350169
Country: Greece
Town: Πολύκαστρο
Address: Δήμος Παιονίας
Μ. Αλεξάνδρου 75-77
Πολύκαστρο
612 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 612 00
Υπόψη: Δελαρούδης Δημήτριος, Τσούπα Αγγελίνα
Τηλέφωνο: +30 2343350169
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@paionia.gov.gr
Φαξ: +30 2343350169
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.paionia.gov.gr

Contracts: 5
tenders: 3
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 3
02 oct

Number: 12602737

Country: Greece

Source: TED

12 sep

Number: 4204425

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97101

Country: Greece

Source: TED