Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών: Tenders


E-mail: plikouras@okana.gr
Phone: +03 2108898221
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών
Αβέρωφ 21
Αθήνα
104 33
Greece
Σημείο(α) επαφής: 104 33
Υπόψη: Παναγιώτης Λύκουρας
Τηλέφωνο: +03 2108898221
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: plikouras@okana.gr
Φαξ: +03 2108898224
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.okana.gr
Total: 8
30 jan

Number: 7376575

Country: Greece

Source: TED

12 dec

Number: 6152569

Country: Greece

Source: TED