Δήμος Καρδίτσας: Tenders

E-mail: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr
Phone: +030 2441350797 / +030 2441354721
Country: Greece
Town: Καρδίτσα
Address: Δήμος Καρδίτσας
GR
Αρτεσιάνου 1
Καρδίτσα
431 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 431 00
Υπόψη: Κατσαούνος Ιωάννης/ Τίγκας Βάιος
Τηλέφωνο: +030 2441350797 / +030 2441354721
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr
Φαξ: +030 2441350721
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://dimoskarditsas.gov.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://dimoskarditsas.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://dimoskarditsas.gov.gr

Contracts: 17
tenders: 6
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 6
10 aug

Number: 11537288

Country: Greece

Source: TED

02 aug

Number: 11391115

Country: Greece

Source: TED

13 feb

Number: 7719759

Country: Greece

Source: TED

24 feb

Number: 305279

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97091

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97082

Country: Greece

Source: TED