Δήμος Ναυπλιέων: Tenders


E-mail: nafpldim@otenet.gr
Phone: +30 2752360935
Country: Greece
Town: Ναύπλιο
Address: Δήμος Ναυπλιέων
GR
Βασιλέως Κωνσταντίνου 34
Ναύπλιο
211 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 211 00
Υπόψη: Κόντα Αθανασία
Τηλέφωνο: +30 2752360935
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nafpldim@otenet.gr
Φαξ: +30 2752360967
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.nafplio.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
Total: 8
25 may

Number: 9954212

Country: Greece

Source: TED

11 jan

Number: 7010221

Country: Greece

Source: TED

13 oct

Number: 4793607

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 97086

Country: Greece

Source: TED