Δήμος Ρεθύμνης: Tenders

E-mail: klapsinou@rethymno.gr
Phone: +30 2831341041
Country: Greece
Town: Ρέθυμνο
Address: Δήμος Ρεθύμνης
ΑΔΕΛΕ Ρέθυμνο, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Ρέθυμνο
741 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 741 00
Υπόψη: Βάσω Κλαψίνου
Τηλέφωνο: +30 2831341041
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klapsinou@rethymno.gr
Φαξ: +30 2831072736
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.rethymno.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.promitheus.gov.gr:http://www.rethymno.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr

Contracts: 44
tenders: 11
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 11
30 nov

Number: 14061023

Country: Greece

Source: TED

04 oct

Number: 12621765

Country: Greece

Source: TED

19 may

Number: 9827680

Country: Greece

Source: TED

27 jul

Number: 3365103

Country: Greece

Source: TED

09 jun

Number: 2454299

Country: Greece

Source: TED

27 apr

Number: 1648930

Country: Greece

Source: TED