Γενικό Επιτελείο Ναυτικού — Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού: Tenders

E-mail: kf_1340@navy.mil.gr
Phone: +30 2105531425
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού — Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού
Παπαρρηγοπούλου 2
Αθήνα
105 61
Greece
Σημείο(α) επαφής: 105 61
Τηλέφωνο: +30 2105531425
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kf_1340@navy.mil.gr
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hellenicnavy.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: www.eprocurement.gov.gr
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: www.eprocurement.gov.gr

Contracts: 1
Sum: 220000
tenders: 9
Source: TED


Period: 20.09.2017-14.02.2017

Total: 9
20 sep

Number: 4353801

Country: Greece

Source: TED

19 sep

Number: 4327747

Country: Greece

Source: TED

19 sep

Number: 4327746

Country: Greece

Source: TED

14 sep

Number: 4250337

Country: Greece

Source: TED

26 jul

Number: 3340651

Country: Greece

Source: TED

05 jul

Number: 2960463

Country: Greece

Source: TED

02 jun

Number: 2329094

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 96970

Country: Greece

Source: TED