Πανεπιστήμιο Πατρών: Tenders


E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Phone: +30 2610969024
Country: Greece
Town: Ρίο Πάτρας
Address: Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610992349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.upatras.gr
Total: 14
22 jun

Number: 10600184

Country: Greece

Source: TED

19 jun

Number: 10506269

Country: Greece

Source: TED

14 mar

Number: 8375337

Country: Greece

Source: TED

14 mar

Number: 8375257

Country: Greece

Source: TED

13 mar

Number: 8339648

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 7784714

Country: Greece

Source: TED

14 feb

Number: 7753721

Country: Greece

Source: TED

17 oct

Number: 4870531

Country: Greece

Source: TED