Πανεπιστήμιο Πατρών: Tenders


E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Phone: +30 2610969024
Country: Greece
Town: Ρίο Πάτρας
Address: Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610992349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.upatras.grPeriod: 26.07.2017-14.02.2017

Total: 4
07 jun

Number: 2406415

Country: Greece

Source: TED

15 feb

Number: 96963

Country: Greece

Source: TED