Πανεπιστήμιο Πατρών: Tenders


E-mail: oikonomiki@upatras.gr
Phone: +30 2610969024
Country: Greece
Town: Ρίο Πάτρας
Address: Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστημιούπολη
Ρίο Πάτρας
265 04
Greece
Σημείο(α) επαφής: 265 04
Τηλέφωνο: +30 2610969024
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: oikonomiki@upatras.gr
Φαξ: +30 2610992349
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.upatras.gr
Total: 22
18 dec

Number: 14553240

Country: Greece

Source: TED

22 nov

Number: 13738105

Country: Greece

Source: TED

18 oct

Number: 12911874

Country: Greece

Source: TED

05 sep

Number: 12043235

Country: Greece

Source: TED

26 jul

Number: 11227612

Country: Greece

Source: TED

22 jun

Number: 10600184

Country: Greece

Source: TED