Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.: Tenders

E-mail: gvalkanas@ert.gr
Phone: +30 2106075745
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή
Αθήνα
153 42
Greece
Σημείο(α) επαφής: 153 42
Υπόψη: Γ. Βαλκάνας
Τηλέφωνο: +30 2106075745
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gvalkanas@ert.gr
Φαξ: +30 2106075744
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ert.gr

Contracts: 1
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5
30 aug

Number: 11926533

Country: Greece

Source: TED

30 mar

Number: 8778677

Country: Greece

Source: TED

22 dec

Number: 6433528

Country: Greece

Source: TED

08 jul

Number: 3022005

Country: Greece

Source: TED