Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.: Tenders

E-mail: ekyriakidou@etasa.gr
Phone: +30 2103339589
Country: Greece
Town: Αθήνα
Address: Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.
ΕΤΑΔ ΑΕ
Βουλής 7
Αθήνα
105 62
Greece
Σημείο(α) επαφής: 105 62
Υπόψη: Κυριακίδου Εύη
Τηλέφωνο: +30 2103339589
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ekyriakidou@etasa.gr
Φαξ: +30 2103339418
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.etasa.gr

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search