Δήμος Κασσάνδρας: Tenders

E-mail: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Phone: +30 2374350143
Country: Greece
Town: Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
Address: Δήμος Κασσάνδρας
Δημαρχείο Κασσάνδρας
Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
630 77
Greece
Σημείο(α) επαφής: 630 77
Υπόψη: Γκαζέπης Χρήστος
Τηλέφωνο: +30 2374350143
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tech.dk@0718.syzefxis.gov.gr
Φαξ: +30 2374350109
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=130632519898
Γενική διεύθυνση: http://www.kassandra.gr

Contracts: 5
tenders: 13
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 13
25 sep

Number: 12429578

Country: Greece

Source: TED

06 jul

Number: 10870587

Country: Greece

Source: TED

06 dec

Number: 6010036

Country: Greece

Source: TED

14 sep

Number: 4250388

Country: Greece

Source: TED