Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού: Tenders


E-mail: distiaias@gmail.com
Phone: +30 2226350037
Country: Greece
Town: Ιστιαία
Address: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Πλατεία Ιστιαίας
Ιστιαία
342 00
Greece
Σημείο(α) επαφής: 342 00
Υπόψη: κ. Πισσάκης Παντελής
Τηλέφωνο: +30 2226350037
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: distiaias@gmail.com
Φαξ: +30 2226055518
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.promitheus.gov.gr
Total: 1
16 feb

Number: 126094

Country: Greece

Source: TED