3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας: Tenders


E-mail: prom@3ype.gr
Phone: +30 2313320542/ +30 2313320533
Country: Greece
Town: Θεσσαλονίκη
Address: 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
Αριστοτέλους 16
Θεσσαλονίκη
546 23
Greece
Σημείο(α) επαφής: 546 23
Τηλέφωνο: +30 2313320542/ +30 2313320533
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@3ype.gr
Φαξ: +30 2310252487
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.3ype.gr
Total: 11
04 oct

Number: 12621684

Country: Greece

Source: TED

20 sep

Number: 12340586

Country: Greece

Source: TED

13 mar

Number: 8339640

Country: Greece

Source: TED

10 mar

Number: 8297894

Country: Greece

Source: TED

09 mar

Number: 8291620

Country: Greece

Source: TED

16 nov

Number: 5496501

Country: Greece

Source: TED

28 oct

Number: 5114808

Country: Greece

Source: TED

20 sep

Number: 4353872

Country: Greece

Source: TED